Stort intresse i München!

IFAT blev en stor succé för Kummert och intresset för såväl äldre beprövade produkter som de nya innovationerna var stort. Fem intensiva dagar som vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att dela med Kummerts personal i deras monter. För vår del handlade arbetet mycket om...