Ytterligare funktionalitet i kamerorna!

I den senaste uppdateringen som skickats ut till alla kunder finns en ny funktion för att mäta sprickor och fogförskjutningar med K-70L och lilla traktorn. Uppdatera Profi3-enheten med senaste programvaran och när ni nu gör en observation för sprickor eller fogförskjutning finns...