SL-RAT (Sewer Line Rapid Assessment Tool) består av en sändare och en mottagare som placeras i två med varandra anslutna brunnar.
Sändaren skickar ett spektra ljudvågor som mottagaren tar emot, utvärderar och bedömer.
Det ger en möjlighet att snabbt fastställa vilka ledningar som behöver underhållas och vilka som är okej och kan vänta.
Mätvärdena lagras i mottagarenheten som kan kopplas till en dator för utskrift och behandlig i den tillhörande programvaran.
Enkelt skapas ett underlag för att på bästa sätt rikta resurserna dit de verkligen behövs!
Blockage1

 

• Instrumentet är Statistikdiagramenkelt att använda och tar bara
minuter att lära sig hantera.
• Vinnare av flera priser inom innovation och teknik
Bla. WEF Award 2012.
• Ingen kontakt med flödet krävs, ledningen kan utan
problem vara i bruk vid inspektionstillfället.
• Inspektera 2,5 km ledning på en dag och rikta
resurserna dit de verkligen behövs.
• Arbeta med GIS-kartor och GPS-system och skapa tydliga
underlag för underentreprenörer att jobba utifrån.