Fantastiskt 2017

God fortsättning! Vi summerar 2017 och konstaterar att det varit ett utmanande men fantastiskt år för Ingvald AB. Vi startade året med att byta leverantör och ta steget från Kummert till IBAK. Ett mentalt sett stentufft skifte då vi lagt ner själ och hjärta i att etablera Kummert...